Diferit nu înseamnă izolat- Programul național de implementare și dezvoltare a sistemului de învățământ incluziv- pregătirea și susținerea cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu nevoi speciale

A fi cadru didactic este una dintre cele mai delicate și solicitante profesii. Și, cu atât mai mult, aceasta devine și mai delicată și mai dificilă în momentul și în situațiile în care ne raportăm la implementarea și dezvoltarea unui învățământ incluziv bazat pe integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă.

Se vorbește foarte mult despre drepturile și nevoile copiilor cu nevoi speciale de a fi integrați în învățământul de masă. Și, pe bună dreptate! Însă ceea ce nu se discută la fel de mult și cu aceeași atenție și, mai ales, nu se îndeplinește este și dreptul și nevoia cadrelor didactice de a fi îndrumate și sprijinite în acest sens.

Mai precis, ce trebuie și ce avem nevoie să facem pentru ca învățătorii și profesorii din România să fie pregătiți pentru a se adresa corespunzător și acelor nevoi speciale. De a învăța, preda și integra nevoile speciale și diferite.

Într-un cadru de învățământ în care diverse nevoi apasă, în care cadrul didactic este copleșit de mulți factori și în care timpul, suprasolicitarea și supraaglomerarea constituie unii dintre inamicii principali, principiul adresabilității specifice necesar în orice act de învățământ este din ce în ce mai greu de atins și aplicat. Cu atât mai mult în cazul în care cadrele didactice au în cadrul colectivului lor și copii cu nevoi speciale. În lipsa unei îndrumări și ghidări adecvate, misiunea acestora devine practic imposibilă.

De aceea, considerăm că putem veni în sprijinul acestora prin programul de pregătire și susținere a cadrelor didactice în lucrul cu copiii cu nevoi speciale.

CUM?

Prin Programul național de educație incluzivă „Diferit nu înseamnă izolat”, care are următoarele două obiective:

1. Pregătirea și îndrumarea continuă a cadrelor didactice în lucrul cu copii cu nevoi speciale aflați în învățământul de masă
2. Conștientizarea, implementarea și eficientizarea învățământului de masă din România prin aducerea laolaltă, așa cum este și firesc, a cadrele didactice, copiilor tipici și atipici și a părinților acestora, precum și a instituțiilor și entităților direct implicate pentru a crea acea pârghie interactivă și interdependentă cu adevărat operațională și eficientă în care toți partenerii să își cunoască și să își poată performa rolul în deplină funcționalitate și cu depline avantaje

Acest program destinat cadrelor didactice este structurat pe doi piloni principali, și anume:
1. Formarea și dezvoltarea hard-skills-urilor necesare în lucrul cu copiii cu nevoi speciale aflați în învățământul de masă
2. Formarea și dezvoltarea soft-skills-urilor necesare în lucrul cu copiii cu nevoi speciale aflați în învățământul de masă

 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI:

⦁ informarea și formarea cadrelor didactice potrivit principiilor și metodelor de funcționare ale învățământului incluziv
⦁ informarea și formarea cadrelor didactice cu privire la principalele tipologii și caracteristici ale copiilor cu nevoi speciale
⦁ informarea și formarea cadrelor didactice cu privire la principalele metode de lucru cu copiii cu nevoi speciale
⦁ dezvoltarea acelor abilitați de natură informativă definitorii în lucrul cu copiii cu nevoi speciale
⦁ informarea și formarea cadrelor didactice cu privire la principalele metode de lucru integrat în clasele mixte copii tipici- copii atipici
⦁ dezvoltarea acelor abilitați de comunicare și relaționare cu copiii cu nevoi speciale
⦁ informarea și formarea cadrelor didactice cu privire la instrumentele specifice învățământului incluziv
⦁ formarea și dezvoltarea abilitaților necesare stăpânirii instrumentelor specifice învățământului incluziv
⦁ formarea și dezvoltarea abilitaților necesare creării, implementării, susținerii și desfășurării procesului instrucțional incluziv
⦁ oferirea de resurse în ceea ce privește procesul de strategie, operaționalitate și management instrucțional al învățământului incluziv

 

PRINCIPALELE METODE APLICATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI:

⦁ metode și tehnici ale învățării experiențiale
⦁ metode și tehnici ale învățării colaborative și de tip sharing
⦁ metode și tehnici ale învățării sociale
⦁ follow-up permanent
⦁ crearea unei rețele de învățare și suport de tip „peer-to-peer”
⦁ tutorat și mentorat
Programul se bazează și se realizează prin metode aplicate atât la nivelul cursurilor offline, precum și online.

 

Programul se poate desfășura în orice unitate de învățământ publică sau privată din România.
Drepturile de autor ale acestui program, precum și posibilitatea de a-l desfășura aparțin întru-totul Asociației EduCare.

ro_RORomână