Politică de confidențialitate

I. TERMENI SI CONDITII
1.Termeni generali

Va rugam sa cititi cu atentie acesti ,,Termeni şi Conditii de Utilizare”, denumiti in continuare si “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, inainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de Asociatia EduCare.

Prezentul acord stabileste termenii legali si conditiile de utilizare a site-ului www.asociatiaeducare.ro, a plasarii unei donatii si a coloborarii dintre asociatie si beneficiari.

Site-ul www.asociatiaeducare.ro este o platforma de donatii si informare, creata şi administrata de Asociatia EduCare, utilizata doar de catre Asociatia EduCare, prin care deruleaza campanii de strangere de fonduri din donatii, pentru oferirea de servicii sociale catre copiii pentru copiii cu nevoi speciale sau proveniti din medii defavorizate ori celor care trec prin trauma divortului.

2.Acceptarea termenilor

Orice accesare a www.asociatiaeducare.ro va fi considerata, acceptarea acestor „Termeni si Conditii”.

Asociatia isi rezervă dreptul, la propria discretie, sa modifice sau sa inlocuiasca acesti ,,Termeni si Conditii” prin postarea termenilor actualizati pe site. Este responsabilitatea dumneavoastra sa verificati periodic Termenii si Conditiile de Utilizare pentru eventualele modificari, iar utilizarea in continuare reprezintă acceptarea acestor modificari.

Utilizatorul intelege si accepta in mod expres, in intregime si neconditionat, prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze Serviciul in stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site inteleg si accepta ca utilizarea in continuare a contului lor, precum si orice accesare sau vizitare in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia acestora de a inceta de indata accesarea Site-ului.

Daca nu sunteti de acord cu prevederile acestor Termeni si Conditii, va rugam sa nu utilizati Serviciile oferite de acesta.

3.Intelesul termenilor

In sensul celor de mai jos, vom folosi urmatorii termeni avand urmatoarele intelesuri:

ANSPDCP = Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Date cu caracter personal = orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Beneficiar = orice persoana care primeste orice fel de ajutor din partea asociatiei;

Parinte / Parinti = reprezentantul legal al beneficiarului, daca acesta este minor;

Caz social /umanitar = orice persoana care are nevoie de ajutor, dar inca nu a fost preluata si ajutata de catre asociatia noastra umanitara;

AsociatiaEduCare = reprezinta denumirea oficiala a asociatiei noastre care desfasoara actiuni cu caracter social, educativ si de sanatate, proprietara acestei platforme de strangere de fonduri si campanii sociale;

Donator = orice persoana care a facut o donatie pe aceasta platforma de donatii si strangere de fonduri; www.asociatiaeducare.ro = platforma de donatii.

II. Cine suntem noi?

EduCare Association înregistrată la Ministerul Justiţiei în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor sub nr. 98/26.09.2017, acreditata de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei sociale si persoanelor varstnice, cod de înregistrare fiscală 38379018., avand sediul social in Bucuresti, Aleea Fantana lui Narcis, nr. 25, sector 6, email: office@asociatiaeducare.ro, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastra. Asociatia actioneaza ca Operator de date cu caracter personal.

III. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm?
1.Date cu caracter personal înseamna orice informatii privind o persoana fizica, care o identifica sau pot conduce la identificarea acesteia.

Operatiunile de prelucrare efectuate de Asociatie privesc de regula date cu caracter personal / categorii de date precum :

1.Date de identificare cum ar fi : nume, prenume, serie si numar act de identitate (CI/pasaport), etc

2.Alte date aflate in documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetatenia, adresa domiciliu, etc.

3.Date de contact precum email, numere de telefon, adresa domiciliu / resedinta

4.Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, functia ocupata

5.Date legate de studii, instruire si experienta profesionala, profesia, functia / locul de munca, certificari, calificare, alte date personale aflate la nivelul unor documente precum CV-uri (inclusiv foto, abilitati si hobbyuri), copii acte de studii (gen diplome, certificari, etc), declaratii si formulare solicitate in cadrul procedurilor de achizitie in cauza indiferent daca acestea au drept finalitate incheierea unui contract intre achizitor si Asociatie sau nu.

6.Cont bancar, remuneratie, alte date aflate in contractul / acordul incheiat cu expertul in cauza si/sau in legatura cu acesta, cu exceptia cazului in care se incheie contract de munca (situatie in care se efectueaza o informare distincta pe relatia de munca), precum si potentiale date medicale (aflate in legatura cu justificarea absentelor expertului pe durata derularii contractului de achizitie).

7.Date obtinute in urma accesarii online de catre dumneavoastra a platformelor Asociatiei (gen identificatorul online al persoanelor care acceseaza Site-ul Asociatiei prelucrat in scopurile amintite in Politica de cookies, potentiale date primite prin intermediul platformelor de retele sociale.

8.De asemenea, prelucrarea privește semnătura si alte date cu caracter personal cu care ASOCIATIA poate veni în contact în derularea dierselor raporturi juridice.

2.În general, colectam datele personale de la dumneavoastra.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Asociatie, cu exceptia cazurilor in care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, in masura in care intrati intr-o relatie juridica cu Asociatia, sunteti reprezentant al unui client, partener sau furnizor al Asociatiei, beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligatiilor asumate de Asociatie in raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor.

Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • asociatia noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia relatia juridica / contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra,
 • asociatia noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora partial / integral obligatiile asumate, inclusive fata de dumneavoastra.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra: contact@asociatiaeducare.ro

3.Putem primi date cu caracter personal si din alte surse precum:
 • din partea clientilor si partenerilor nostri persoane juridice (in legatura cu date apartinand reprezentantilor lor), institutiilor, achizitorilor, altor terte parti
 • din partea altor experti, colaboratori ai Asociatiei in diverse proiecte si activitati
 • de la alte asociatii din grup si/sau alte persoane care participa impreuna cu Asociatia la proceduri de atribuire
 • surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri de retele sociale).

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu: imagini video, fotografii, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste site-uri web pot să colecteze date despre dumneavoastra, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să va monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să va urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă aveti un cont și sunteti autentificat în acel site.

4.Cu cine partajam datele tale?

Asociatia  poate transmite datele personale in principiu catre următoarele categorii de entități:

 • autoritățile si entitati publice (cum ar fi autoritati fiscale, Curtea de Conturi, ANAP, etc)
 • persoane care colaboreaza cu Asociatia in sensul participarii la actiuni de sprijinire a copiilor sau alti parteneri comerciali
 • prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Asociatiei, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agentii de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces si video, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale si sistemele Asociatiei, etc).
IV.Cât timp îți păstrăm datele?

Asociatia EduCare va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Pe durata derulării contractului / raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociatia poate intra în contact în desfășurarea raportului juridic, precum si dupa incetarea raportului juridic in situatia in care exista prevederi care supravietuiesc incetarii (precum obligatia de a pastra documentatii in legatura cu proiectele implementate din fonduri publice si/sau europene pentru o anumita perioada indicata de achizitor / beneficiar in cest sens, etc).

Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Asociatia ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți.

Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)

Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii beneficiarii ai serviciilor si produselor noastre/ parteneri ai Asociatiei si reprezentantii lor, respectiv pana la exercitarea dreptului de renuntare, pentru transmiterea de comunicari continand informatii privind serviciile si/sau produsele noastre, comunicari comerciale, invitatii la evenimente precum simpozioane, conferinte, prezentari, cursuri, etc;

Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant.

Timp de 1 an de la data accesului in spatiile Aociatiei Educare dupa caz;

Pe perioada de arhivare in interes public mentionata de lege sau in politicile aplicabile ale Asociatiei, dupa caz, pentru datele continute in documentele pentru care legea sau Asociatia au prevazut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Asociatie si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Asociatie, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situatiile în care Asociatia ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de asociatia noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de promovare, Asociatia va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Aociatia EduCare pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Drepturile de care beneficiați asupra datelor dumneavoastra

In condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociatia EduCarel, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociatiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociație a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociatia să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociatie către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociatiei sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociatia poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
VI. Securitatea datelor cu caracter personal

Asociatia noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@asociatiaeducare.ro  sau prin intermediul site-ului in sectiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social al Asociatie.

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, Asociatia noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de asociatia noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

În ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, asociatia noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de asociatia noastra in legatura cu cererea in cauza.

Prin prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre Asociatie in baza Regulamentului si am fost informat de cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

en_USEnglish