• Suport si sprijin permanent, specific și personalizat pentru toți copiii cu nevoi speciale și dizabiltăți și familiile acestora, indiferent de mediu, urban sau rural, de statutul material, social și oricare alte caracteristici
  • Beneficierea de activități și resurse adecvate pentru un număr cât mai mare de copii cu nevoi speciale și dizabilități pentru integrarea acestora în grupuri de copii tipici, prin programe combinate
  • Recuperarea copiilor cu dizabilități psihice
  • Acordarea de suport integral pentru beneficierea de servicii internaționale de diagnosticare medicală, inclusiv pentru singurul copil diagnosticat în România cu sindromul Cutis Laxa cromozomial dominant tip III
  • Împărtăşirea valorii fundamentale a respectării, fără discriminare, a drepturilor omului pentru copiii cu dizabilități și acordarea de şanse egale
  • Integrarea totală și completă în mediul educativ de masă și la toate nivelurile societății a copiilor cu dizabilități din România;
  • Promovarea şi apărarea drepturilor copiilor cu dizabilități din România prin destigmatizarea statutului și rolului acestora la toate nivelurile educative și nivelurile societății
  • Educarea, informarea corectă şi schimbarea mentalităţii cu privire la statutul și rolul copiilor cu dizabilități din România
Leave a comment

ro_RORomână